blog image
blog image
ישראל היא מדינה מושלמת עבור מדיום פרסום החוצות.
מזג האוויר בהיר ונוח וקהל המטרה מבלה שעות רבות בדרכים עירוניות ובינעירוניות, לאורך כל ימות השנה.
לכן, אין זה מפתיע שפרסום החוצות הפך לחלק בלתי נפרד מקמפיינים רבים.
עם זאת, שילוט החוצות הוא מדיום פרסומי שאינו זוכה לסקרי חשיפה או לנתונים כלשהם וכתוצאה מכך, אין ברשותכם, המפרסמים, את הכלים הנדרשים לקבלת החלטה מושכלת בנוגע לבחירת תמהיל השלטים, לבחינת אפקטיביות הפריסה הגיאוגרפית ולהערכת היקף החשיפה הצפוי לקמפיין החוצות שלכם, בקרב קהלי המטרה.
וכאן GSCS נכנסת לתמונה, עם 3 מחלקות מקצועיות, המלוות אתכם לכל אורך קמפיין שילוט החוצות: